Colofon

Auteurs

Nederlands vmbo b en k

Monique Dekker
Gerda Meenhorst

biologie vmbo b en k

Marieke Ninaber van Eijben
Wim Lievers

biologie vmbo gt
Eugène van der Schoot
Ton Leegwater

Engels vmbo b en k

Maarten van Weelden
Johanna van Zwet

economie vmbo b en k

Paula Leideritz
Maarten van Weelden

wiskunde vmbo b en k

Ferry Luijbe
Reiny Wiersma

Vormgeving

Frismedia, Utrecht

nask1 vmbo b en k

Joop van Dartel
Oscar Somsen
Hans van Werkhoven

Softwareontwikkeling

Func BV, Amsterdam

taal mbo4
Joep van Nassau
Martin Reints

Oefenexamens

Cito, Arnhem


Door het Cito is voor de Digi-Trainer een speciaal oefenexamen per vak gemaakt, behalve voor biologie. Daarnaast heeft ThiemeMeulenhoff een examen per vak van het Cito afgenomen.

Release 1, november 2009