Houvast voor uw leerlingen

Met Digi-Trainer oefenen uw leerlingen in een omgeving die lijkt op het echte digitale examen. Ze raken er daardoor geleidelijk mee vertrouwd. Bovendien kunnen ze zelfstandig aan de slag.

In drie stappen klaar voor het examen

In drie stappen stoomt de Digi-Trainer uw leerlingen klaar voor het digitale examen:

  1. De nulmeting: bepaalt het startniveau van uw leerling.
  2. De oefentoetsen: op basis van de nulmeting oefent de leerling examenvragen op zijn of haar eigen niveau. Gaat het oefenen goed? Dan krijgt uw leerling steeds moeilijkere vragen. Tot het examenniveau bereikt is.
  3. Het oefenexamen: voor als uw leerling het examenniveau bereikt heeft.

Gemak en overzicht voor docenten

Digi-Trainer geeft u, per examenonderwerp, een duidelijk overzicht van de resultaten per leerling. U weet altijd precies hoe en hoe vaak iedere leerling met Digi-Trainer werkt, wat hij aan het doen is en op welk niveau hij zich per examenonderwerp bevindt.

Omdat u altijd inzicht heeft in de voortgang per leerling kunt u, indien nodig, op tijd bijsturen. Bijvoorbeeld door:

  • per leerling het niveau aan te passen en sturing aan te brengen in de te oefenen vaardigheden.
  • klassikale oefenexamens in te zetten: iedereen oefent tegelijk dezelfde vragen. Handig als toets of tussentijdse niveaubepaling.
  • de oefenstof aan te passen aan het niveau van uw leerlingen.
  • oefenexamens open te stellen.