Ervaringen

"Ik gebruik Digi-Trainer als aanvulling op mijn lesprogramma. Dat wil zeggen dat ik iets klassikaal behandel en vervolgens de leerlingen in Digi-Trainer opgaven laat maken over dit onderwerp. Daardoor kan ik ook klassikale toetsen afnemen én mee laten tellen.

Verder gebruik ik Digi-Trainer puur als examenvoorbereiding. Leerlingen zijn niet gewend aan de vraagstelling in de examens. Ze zijn gewend aan de manier van vragen in het boek. Ze leren de stof door vragen op te zoeken. Digi-Trainer stelt de vragen zoals ze ook in het centraal examen worden gesteld. In het begin hebben veel leerlingen daar moeite mee. Maar na verloop van tijd leren ze de juiste informatie uit de context te halen. En dat werkt! Vorig jaar lag mijn CE-cijfer zelfs boven mijn SE-cijfer. Met deze resultaten op zak koos ik daarom dit jaar weer voor Digi-Trainer."

Peter Greven, vmbo-docent biologie

Beproefd concept

Uit onderzoek onder 80 gebruikers (vmbo-docenten) zijn zeer positieve ervaringen met Digi-Trainer naar voren gekomen. Hieronder enkele citaten.